• Ciche Ustawienia Hellingera (Wpis na Facebooku)(1)

Ustawienie Hellingera

350,00 

Kategoria:

Opis

Sesja indywidualna Ustawień Systemowych

koszt : 350 zł/ 60 minut

miejsce: online/ stacjonarnie

Sesja metodą Cichych Ustawień Hellingera za pomocą figurek. Ustawienie nie opiera się na opowiadaniu problemu. Wystarczy, krótkie rozpoznanie i ze słów zaczyna się tworzyć obraz i przewodnia dynamika, która poprowadzi do momentu, który “czeka na uzdrowienie” a ma wpływ na życie danej osoby. Ustawienie rozgrywa się na płaszczyźnie ruchu wewnętrznego, jest dynamicznym procesem ukazującym emocje, wrażenia, postawy wobec sprawy, z którą przyszliśmy, ukryte głęboko i z dala od świadomości. Ustawienia odsłaniają część nieświadomą sytuacji, w której jesteśmy zanurzeni. Pracujemy jednocześnie w kilku wymiarach: Tu i teraz(to obraz naszego problemu), przeszłości(obraz naszego uwarunkowania) i potencjalności(ruchu ku….). Nie możemy przewidzieć do czego nas poprowadzi Pole informacyjne, nazwane przez Berta Hellingera Polem Wiedzącym, nie chodzi tu o to, aby zaspokoić ciekawość, ustawienie prowadzi nas do przyczyn, które w tym momencie są kluczowe i najbardziej oddziałujące.

Kombinacje emocji i postaw życiowych potrafią wędrować jak sztafeta z pokolenia na pokolenie. Ustawienie pomaga rozpoznać czy znajdujemy się w polu oddziaływania pokoleniowej traumy i starych wzorców. Praca tą metodą pozwala osiągnąć głęboki poziom pracy w krótkim czasie.

Kiedy odczuwasz, że jest coś, co Cię nienaturalnie pochwyca, widzisz powtarzający się wzorzec, nie masz racjonalnego wytłumaczenia na sytuacje, które doświadczasz lub przeżywasz, takie jak: poczucie winy, zagubienie, braku sił czy motywacji, poczucie odmienności a może w rodzinie są tajemnice, być może jesteś Uwikłany Systemowo i ta metoda pozwoli Ci się przyjrzeć co ma na Ciebie wpływ i dlaczego. Podczas sesji uświadomisz sobie czynniki, które decydują o twojej obecnej sytuacji.   

Z punktu Ustawień każda trudna sytuacja: choroba, wypadek, przedwczesna śmierć, poronienie, aborcja, niepełnosprawność fizyczna lub intelektualna, uzależnienie, czyn karalny, zdrada, udział w wojnie, pobyt w obozie, bieda, przesiedlenie, adopcje, nieznani rodzice, nieprzeżyte żałoby, osoby wykluczone z systemu może jawić się jako Uwikłanie w los innej osoby. Osoby, która doświadczyła wcześniej czegoś trudnego, nikt się o tym nie dowiedział a ona nie przeżyła w pełni swoich uczuć i nie zaakceptowała tego, co się wydarzyło. Te stłumione silne emocje są potężnym ładunkiem energetycznym, który pozostaje w systemie rodzinnym, tzw dziedziczeniu traum. W kolejnym pokoleniu osoby odczuwają pewien przymus postępowania w określony sposób co zamyka im drogę do szczęścia. Kiedy w rodzie zostają wykluczone osoby, takie odrzucone i zapomniane, które np. z powodu ich stylu życia zostały wydziedziczone, nie mówiono o nich lub mówiono im, że już tu nie należą, zyskują one szczególne miejsce w systemie rodzinnym. Każdy ma prawo przynależeć do rodziny i zajmować swoje miejsce, gdy taką osobę się pomija to jej energia może sprawić, że kolejni potomkowie będą przejawiać cechy i uczucia tej osoby aby istniała w ciąż w pamięci rodowej usiłując zająć swoje należne mu miejsce z pomocą tego przodka, który swoim zachowaniem będzie przypominał tamte wydarzenia.

Wyjątkiem jest uszanowanie przeszłych wydarzeń, popatrzenie na przodków bez oceny, a w głębokim szacunku do tego co przeżyli i w miłości jako porządku rzeczy.

Gdy rezygnujemy z oceny i interpretacji, co jest kluczowe w uzdrowieniu systemu, i tylko popatrzymy na to co sie wydarza, obrazy, które się pokażą zaczynają przemawiać do nieświadomej części naszej psychiki. Te uzdrawiające obrazy pozostają w nas i działają na nasze nastawienie i podejmowanie decyzji już po ustawieniu. Pomiędzy Ustawieniami należy zachować okres transformacji i ułożenia, min 2 m-ce.

Ustawienia wychodzą poza logiczne rozumowanie, świat nie jest logiczny więc korzystaj z jego pełnego potencjału.