Prawo natury

BIOLOGICZNE PRAWO NATURY jak było na początku….

W pewnym czasie na Ziemi miała miejsce ewolucja, iskra życia pojawiła się w wodzie. Uważano,że życie rozwinęło się przypadkowo poprzez zderzenie się białek i aminokwasów.

1. Ewolucyjne programowanie.

Pierwsze organizmy pojawiły się w nieokreślonym czasie i w wodzie, wpierw jako prymitywne a następnie złożone organizmy z psychiki    świadomości, które musiały dopasować się do warunków panujących na Ziemi. Podczas życia doświadczały psychologicznych, w tym zagrażających przeżyciu konfliktów. Z kolei rozwiązanie tych konfliktów, które sprawdziły się zapisywały się w Ciałach jako podstawowe programy biologiczne. Wspomnienia te stały się kluczowe dla naszego funkcjonowania, mózg uaktywnia je w momencie: gdy psychika gubi się w świecie zewnętrznym i popada w depresje i cierpienie.

1. Priorytet życia: przetrwanie i podtrzymanie gatunku, wpływ na to miało zapewnienie działania przemiany materii do czasu wydania potomstwa. W warunkach wodnych dopasowanie do środowiska przejawiało się poprzez zmiany w gruczołach tym samym podnosząc rozrodczość. Gdy zmodyfikowane gruczoły nie były już potrzebne następował rozkład przez GRZYBY.

2. Z czasem organizmy zaczęły rosnąć,że czynniki zewnętrzne,np: prądy morskie, kamienie, rafy, mogły je zranić. Rozwiązaniem tego było stworzenie zapisu w móżdżku ochrony przed uszkodzeniami ważnych dla przetrwania organów, zmiany w błonach spowodowały zgrubienie tkanek ochronnych, zbudowanych z tkanek gruczołowych.

3. Mając taką ochronę organizmy wodne wychodzą na ląd. Nabywają umiejętność zachowania się w zmieniających warunkach, dopasowania się,poprzez min. stworzenia zmiany w ciele fizycznym. Tworzą się kolonie, gatunki się wzmacniają przez ich indywidualne dopasowanie się oraz tworzą się nowe charakterystyczne dla konkretnych warunków życia.

4. Postęp skłaniał do formowania się programów w ciele fizycznym i strukturze emocjonalnej,np konflikt niskiej samooceny własnej. Zmiana,np ciasnota,trudy, nuda była też bodźcem dla poszczególnych osobników aby opuszczać kolonie i zasiedlać nowe miejsca. Z konfliktu rozłąki pojawia się uczucie braku, gdzie reakcją biologiczną było, np przy konflikcie braku dotyku- ścieńczenie naskórka aby skóry mogły się zbliżyć. Dotknięta tym część skóry wykazuje utratę wrażliwości i zaniki pamięci…

Ewolucja nie ma końca, choć minęło lat a schemat jest ten sam, dlatego reakcje nasze wciąż są biologiczne. Wspomnienia naszych przodków stały się kluczowe dla naszego funkcjonowania, programy biologiczne uaktywniane są przez mózg gdy nasza psychika gubi się w świecie zewnętrznym i popada w cierpienie.

Znasz ten mechanizm z autopsji? Zrozumienie zasady jest wstępem do poprawy jakości życia, nazwanie swoich stanów i odczucie na poziomie komórkowym : UWOLNIENIEM.