KONSULTACJA/SESJA – 350 zł/1,5 h kolejna godzina wg stawki