KONSULTACJA/SESJA – 500 zł/1,5 h kolejna godzina wg stawki