Życie jest doświadczaniem, a nie ocenianiem go❤️

Życie jest doświadczaniem, a nie ocenianiem go❤️
Gdy przyjmiemy prawdę naszego istnienia możemy się wtedy wznieść ponad dualne pojmowania świata.
👉Rzeczywistość nie może istnieć niezależnie od nas.
👉Człowiek jako istota świadoma związana jest z tym co materialne, działając w nim wprowadza do swojego otoczenia cząstkę swojej świadomości.
👉Dziś wartość stanowi wyjście poza prawdę i fałsz, nie ma już pomiędzy.
👉Nasza wewnętrzna rzeczywistość zawsze dominuje a zewnętrzny jej aspekt podąża za nią.
👉Nie ma innej drogi kreacji i wzrostu jak rozpoznanie siebie a właściwa komunikacja z nieświadomością może zapobiegać konieczności wyrażania tych treści przez objawy fizyczne, jak choroby.
.
👉Zapraszam Cię na sesje rozwoju osobistego.Czujesz coś czego nie możesz rozpoznać a choć jest nieznane wydaje ci się,że jest ci bliskie . Pamiętaj Twój wzrost uwalnia bliskich od niesienia Twoich programów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypełnij, bym się upewniła. że nie jesteś botem. Dziękuję. − 3 = 1