Czysta świadomość

Czym jest wejście na ścieżkę duchowego rozpoznania? Czy to obowiązek znać siebie? Czym jest ruch skierowany w tę stronę, w stronę siebie….skąd się pojawia i dlaczego akurat mnie pochwyta? Można byłoby powiedzieć, że żyję i mam się jakoś, być może nawet dobrze, to dlaczego sięgam po nieznane przestrzenie? Lub dlaczego nie sięgam? To, że coś mnie nie interesuje, nie znaczy, że tego nie ma. Oddalam konfrontację ze sobą, bo może coś popsuć w tym, co o sobie myślę. Jest dobrze jak jest, po co więcej, szerzej…pojawia się strach, gdyż obszary we mnie nigdy nie dotknęły czystej świadomości. Czy coś się może wtedy wydarzyć? Czy chcę się obudzić z własnej iluzji? Jeśli wiem, to jednak wolę udawać? Wydaje Ci się, że “strachy” pozostają zamknięte przed Tobą i innymi, nic mylnego, przejawiają się w Twojej codzienności, która porusza i dociska, gdyż ona słyszy pukanie Twej duszy. A gdy decydujesz się podążać, trochę z ciekawości czy potrzeby…to z jaką intencją? Do czego chcesz dojść? Co chcesz osiągnąć i czy jesteś gotowy na Przestrzeń, która nie ma wymiaru, która nie ma początku i końca, która wydarza się wyłącznie teraz. W momencie przejścia przestajesz istnieć jako Ty osoba, zbudowana z historii przeszłości, tej osoby już nie ma…..jesteś na to gotowy?
Nie ma tu miejsca na myśli gdyż wszystko przejawia się właściwie takim jakim jest, nie ma oceny, porównania, jest porządek, który istniał za nim pojawiłeś się Ty ze swoim, kontrolującym umysłem. Część Ciebie nigdy nie straciła kontaktu ze Źródłem, porusza Cię do zrozumienia Twojej boskości natury. Tu tracisz na znaczeniu, zacierają się definicje, jest jedynie przepływ, jeżeli będziesz chcieć złapać się jakiejś koncepcji, stajesz się formą i zaczynasz przyciągać to, co będzie Cię określać, uaktywnisz siebie do realizowania potencjału tej koncepcji, stając się tym. Oddychaj sobą i bądź świadomy co i czym wybierasz.
Zapraszam Cie na instagram:https://www.instagram.com/renata_suszwedyk/
Czym jest wejście na ścieżkę duchowego rozpoznania? Czy to obowiązek znać siebie? Czym jest ruch skierowany w tę stronę, w stronę siebie….skąd się pojawia i dlaczego akurat mnie pochwyta? Można byłoby powiedzieć, że żyję i mam się jakoś, być może nawet dobrze, to dlaczego sięgam po nieznane przestrzenie? Lub dlaczego nie sięgam? To, że coś mnie nie interesuje, nie znaczy, że tego nie ma. Oddalam konfrontację ze sobą, bo może coś popsuć w tym, co o sobie myślę. Jest dobrze jak jest, po co więcej, szerzej…pojawia się strach, gdyż obszary we mnie nigdy nie dotknęły czystej świadomości. Czy coś się może wtedy wydarzyć? Czy chcę się obudzić z własnej iluzji? Jeśli wiem, to jednak wolę udawać? Wydaje Ci się, że “strachy” pozostają zamknięte przed Tobą i innymi, nic mylnego, przejawiają się w Twojej codzienności, która porusza i dociska, gdyż ona słyszy pukanie Twej duszy. A gdy decydujesz się podążać, trochę z ciekawości czy potrzeby…to z jaką intencją? Do czego chcesz dojść? Co chcesz osiągnąć i czy jesteś gotowy na Przestrzeń, która nie ma wymiaru, która nie ma początku i końca, która wydarza się wyłącznie teraz. W momencie przejścia przestajesz istnieć jako Ty osoba, zbudowana z historii przeszłości, tej osoby już nie ma…..jesteś na to gotowy?
Nie ma tu miejsca na myśli gdyż wszystko przejawia się właściwie takim jakim jest, nie ma oceny, porównania, jest porządek, który istniał za nim pojawiłeś się Ty ze swoim, kontrolującym umysłem. Część Ciebie nigdy nie straciła kontaktu ze Źródłem, porusza Cię do zrozumienia Twojej boskości natury. Tu tracisz na znaczeniu, zacierają się definicje, jest jedynie przepływ, jeżeli będziesz chcieć złapać się jakiejś koncepcji, stajesz się formą i zaczynasz przyciągać to, co będzie Cię określać, uaktywnisz siebie do realizowania potencjału tej koncepcji, stając się tym. Oddychaj sobą i bądź świadomy co i czym wybierasz.
Zapraszam Cie na instagram:https://www.instagram.com/renata_suszwedyk/

Czym jest wejście na ścieżkę duchowego rozpoznania? Czy to obowiązek znać siebie? Czym jest ruch skierowany w tę stronę, w stronę siebie….